• +98 21 41973
  • info@7soft.biz

تولید نرم افزارهای اختصاصی

 

تولید نرم افزارهای اختصاصی

اگر فرآیند کاری و یا فعالیت های خاصی در کسب و کارتان دارید که به یک نرم افزار اختصاصی نیاز دارید، ما قادریم با نیازسنجی و تحلیل نیازهای شما، نرم افزار مورد نظرتان را در مدت زمان مورد توافق طراحی و تولید کنیم. همچنین فرآیند پیاده سازی، آموزش، استقرار و پشتیبانی نرم افزار به صورت اختصاصی برای شما انجام می شود.

علاوه بر تولید نرم افزار اختصاصی، انعطاف پذیری نرم افزارهای فعلی ما باعث می شود که آنها را بر اساس خواسته های شما تغییر داده و سفارشی کنیم.

درخواست جلسه دمو