• +98 21 41973
 • info@7soft.biz

مدیریت ارتباط با مشتریان

 

برقراري ارتباط مناسب و بهينه با مشتريان و پاسخگويي به نياز آن‌ها به عنوان سرمايه‌ی اصلي يک مجموعه‌ی تجاري، توليدي و يا خدماتي، از اصول پايداري شرکت در صحنه تجارت و بازار مي‌باشد. لذا ارائه‌ی سرويس مناسب و راهکاري سيستمي و نرم افزاري، منجر به ارتقاي سطح کيفيت خدماترساني در اين بخش، خواهد شد.

مزاياي بهره برداري

 1. کنترل روند بررسي شکايت‌ها، پيشنهادات و پيگيري‌ها به صورت آنلاين
 2. دسترسي آنلاين مشتريان به پرونده و نتيجه آن
 3. انجام ارجاع و پيگيري به صورت يکپارچه بين شرکت، نمايندگي، شعبه‌ها و مشتريان و درخواست‌کننده‌ها
 4. انجام نظرسنجي و استفاده در تصميم‌هاي مديريتي شرکت
 5. ارتباط با سيستم‌هاي ديگر مجموعه و يکپارچگي اطلاعات
 6. ارتباط با مشتري به صورت پيوسته و سيستمي از راه‌هاي ايميل، پيام کوتاه و وب سايت شرکت

ویژگی های اصلی

 • امکان تعریف اطلاعات پایه این بخش توسط کاربر
 • امکان تعریف نوع هدایا
 • ثبت کامل اطلاعات مشتری و درخواست کننده
 • ارائه شماره پرونده به فرمت درخواست شده توسط شرکت به منظور بایگانی
 • اظهار نظر مشتری و درخواست وی برای شکایت مذکور
 • توانایی ثبت از چند نمایندگی به صورت همزمان در یک پرونده
 • دلايل اصلی تشکيل پرونده در سه سطح
 • پیگیری پرونده و ارجاع به شخص در نمایندگی
 • ارائه‌ی مهلت پاسخ پیگیری برای گيرنده ارجاع
 • تعیین الويت پيگيري
 • آلارم به کاربر جهت اطلاع از پیگیری‌ها، هنگام ورود به نرم افزار
 • اضافه کردن فایل ضمیمه به پیگیری
 • جریمه کردن نمایندگی براساس مدارک پرونده
 • ارجاع پرونده به کمیته CRM
 • ثبت نظر کمیته درباره پرونده
 • مشاهده سوابق پرونده با جزئيات
 • امکان بستن پرونده و ارجاع به بایگانی
 • پیگیری مجدد پرونده پس از بسته شدن
 • کارتابل پیگیری‌هایی که هنوز پاسخ داده نشده‌اند
 • جستجوی پرونده براساس پارامترهای مختلف
 • جستجوی سریع کل اطلاعات در بازه‌های زمانی متفاوت
 • جستجوی سریع براساس نمایندگی
 • دسترسی در سطوح مدیر‌، کارشناس‌، مدیر نمایندگی و کاربر عادی
 • دسترسي به اطلاعات بر اساس دامنه‌ی اطلاعاتي
 • ثبت و مديريت اطلاعات پایه توسط شرکت
 • خروجی گزارشات در اکسل