• +98 21 41973
 • info@7soft.biz

بازرگانی

 

انجام امور بازرگاني و ثبت وقايع و نگهداري مدارک و مستندات، جهت پيگيري امور خريد و فروش از اساسي‌ترين نياز هاي واحد بازرگاني و سفارشات هر مجموعه مي‌باشد، ضمن اينکه سيستم نرم افزاري‌، در اين بخش مي‌تواند به امور مديريتي و انجام پيش بيني‌ها در ميزان و نحوه سفارشات،کمک قابل توجهي نمايد.

مزاياي بهره برداري

 1. با توجه به ثبت در خواست از طریق این سیستم دیگر نیازی به صرف زمان کارشناسان واحد بازرگانی جهت همگن‌سازی در خواست‌های ارسالی از طریق فاکس و تلفن و يا اطلاعات دستي نیست.
 2. کاهش زمان در تحویل قطعه‌های سفارش داده شده
 3. بهینه سازی فرآیند سفارش‌گذاري و رديابي وضعيت سفارشات
 4. محدود نمودن فعالیت‌های غیرمولد مانند بایگانی و يا نگهداری سوابق
 5. در هنگام ثبت فاکتور، کلیه سیاست‌‌های قیمت‌گذاری از پیش تعریف شده مانند تخفیفات و سایر عوامل افزاینده و کاهنده به صورت لحظه‌ای و خودکار اعمال خواهد.

ویژگی های اصلی

 • امکان درخواست قطعه و امکان تایید تعداد قطعه توسط مدیر بازرگانی و مدیر ارشد
 • سفارش قطعه از قطعه‌های در خواست شده و تاييد شده توسط مدیر ارشد
 • تبديل قطعه ای با قطعه مشابه و بلعکس (امکان تبديل دو یا چند قطعه با یک قطعه مشابه) Part Interchange
 • تعیین برنامه خرید شامل زمان نیاز و تامین کننده پیشنهادي و تایید از متقاضی
 • ارزیابی تامین کننده
 • امکان بستن تعداد باقیمانده‌ی قطعه در سه مرحله سفارش
 • فرآیند منبع یابي خرید (استعلام، پرفورما)
 • ثبت سفارش خرید شامل (ثبت سفارش، پیش فاکتور و فاکتور خرید)
 • صدور پیش فاکتور خارجی و ثبت قطعه یا قطعه‌های سفارش داده شده
 • تایید قیمت و تایید تعداد در پیش فاکتور و همچنین امکان تعریف کد کاربری متفاوت برای هر نوع تایید در فرم دسترسی‌های خاص
 • امکان تعریف پرفورماهای چند شرکتي
 • سفارش قطعه از تامین کنندگان داخلی و خارجی
 • امکان ثبت فاکتور خارجی و ثبت وضعیت هر قطعه ( در راه و گمرگ و ... )
 • تعریف اضافات و کسورات و تاثیر آن در فاکتور به صورت دايناميک
 • تعریف نرخ تبدل ارز ( Multi-Currency )
 • بسته بندی قطعه یا قطعه‌ها پس از تایید در قسمت فاکتور داخلی ( مدیریت اطلاعات Packing list )
 • ثبت اطلاعات بارنامه و حمل
 • ثبت اطلاعات گمرکی
 • تایید مدیر بخش فنی و تایید قطعه و تبدیل شدن به وضعیت رسید موقت
 • رهگیري مرسوله از مبدا تا مقصد
 • امکان ردیابی وضعیت هر قطعه
 • ارتباط با زیر‌سیستم انبار مرکزي
 • تامین محاسبه شاخص Fill rate
 • برنامه ریزی برای تامین قطعات back order
 • کلیم تامین کننده
 • سفارش اتوماتیک بر اساس موجودی - مصرف و در راه
 • برنامه‌ریزی سیستماتیک بر اساس کنترل موجودی و نقطه سفارش
 • تخصیص بر اساس اولویت درخواست
 • انتقال اطلاعات به excel
 • وجود کارتابل جهت پیگیری
 • گزارش‌هاي مختلف مورد نياز در سيستم بازرگاني